CZ | EN
4DOF Motion Simulators

racing, flight and funny toy

 
O simulátorech => funkce

Funkce

Výchozí startovní poloha simulátoru a sedadlo zvednuté do maximální výšky, která je okolo půl metru.

  

Zadní část simulátoru zvednutá do maximální výšky jako na předchozím obrázku. Tato poloha simuluje síly během brždění nebo nárazu. Statické přetížení dosahuje hodnoty až 0,5 G. Maximální dynamické přetížení, které bylo naměřeno je 2G! Druhý obrázek ukazuje přední část simulátoru zvednutou do maximální výšky. To simuluje například přetížení při zrychlení. Maximální úhel náklonu je 30°.

  

Simulace vlivu sil při zatáčení. Maximální úhly jsou 30°. Základna se může rovněž otočit o 90° v obou směrech (není zobrazeno)

  


© 2016 Elsaco s.r.o. (motion-sim.cz), Czech Republic, e-mail: sim@elsaco.cz