CZ | EN
4DOF Motion Simulators

racing, flight and funny toy

 

Článek ve vybrané jazykové verzi (CZ) není k dispozici, je zobrazen článek v jiné dostupné jazykové verzi (EN).

protective cover

Cotton fabric cover to protect the simulator during transport or when not in use.

The cover is placed directly on the completely folded simulator.

 

 images/cover1.jpg  images/cover2.jpg


© 2016 Elsaco s.r.o. (motion-sim.cz), Czech Republic, e-mail: sim@elsaco.cz