CZ | EN
4DOF Motion Simulators

racing, flight and funny toy

 
O simulátorech => jak to funguje

Jak to funguje?

 • Závodní nebo pohyblivý simulátor?
 • Jak to funguje?
 • Proč takové podivné pohyby?
 • Skutečné auto, dokonce i závodní, se přeci takto nechová?
 • Nemůže se někomu při řízení simulátoru udělat špatně?

images / DSC03303_wm.jpg

Máte-li tyto otázky, měli byste zkusit náš simulátor pohybu.  Zjistíte, že simulátor je určen pro skutečnou simulaci. Určitě Vás napadne, že tahle se auto nepohybuje. Simulátor ale simuluje především síly, které působí na řidiče.

Jak lidé vnímají pohyb?

 • Prvními senzory jsou oči. Sledujete pohled ven z auta na obrazovce počítače a můžete vidět, kde se pohybujete. Ale to není vše. Oči nejsou jen čidla a počítač sám nemůže sloužit jako dokonalý simulátor. Ani s nejlepší hrou a nejlepší grafickou kartu a obrazovkou které budete mít.
 • Dalším senzorem je vnitřní ucho s vestibulárním systémem. Snímá rovnováhu a pohyb. Pokud při jeho vnímání, nevnímáte zároveň signály z očí, můžete pocítit nevolnost.
  Takže pohyb simulátoru musí stimulovat vnitřní ucho synchronně s očima. Platforma pohybu musí odpovídat obrazu na obrazovce.
 • V neposlední řadě jsou dotykové senzory v rukou a zádech. Vnímají vibrace z volantu a v sedadle. Tyto senzory jsou nejrychlejší pohybové senzory.

Simulátor se snaží simulovat sílu působící na řidiče ve většině situací, jako jsou zrychlování, zpomalování, zatáčení apod.

Existuje mnoho typů simulátorů s použitím různých technik k dosažení tohoto cíle:

 • Ty nejjednodušší používají pouze vibrace volantu a sedadla.
 • Simulátory se 3 stupni volnosti otáčení umožňují naklánění, zatáčení a polohu.
 • Simulátory se 4 stupni volnosti přidávají zdvih. Tyto 3DOF nebo 4DOF simulují zrychlení nebo zpomalení gravitačních sil v důsledku náklonu sedadla dopředu nebo dozadu (pitch):
  • Když se sedadlo naklání dozadu, gravitace vás tlačí do sedadla. To simuluje zrychlení.
  • Když se sedadlo naklání dopředu, gravitace vás táhne ze sedla. Simuluje zpomalení (brždění).


Mnohé simulátory mají osu náklonu (pitch) pod sedadlem. Je to jednoduché a šetří se místo. Má to ale nevýhodu. Když vás sedadlo nadhodí, a zpětně se nakloní kolem osy pod sedadlem, na chvíli vás to vytáhne ze sedadla. To potlačuje akcelerační účinek. A vaše smysly vnímají nerovnováhu. Simulace efektu zpomalení má podobný problém.

Náš 4DOF simulátor má osu náklonu nad řidičem. Když se sedadlo nakloní dozadu, jste tlačeni do sedadla. To odpovídá gravitačním silám a podporuje vnímání zrychlení. Všechny smysly jsou vyvážené. Čím vyšší je sklon osy, tím lépe.

Simulátor používá rotační pohyby aby simuloval zrychlení a zpomalení. Může to vypadat neobvykle, když máte nohy tak vysoko, jak byste je v autě nikdy neměli, ale při jízdě to nevnímáte. Když vás simulátor zatlačí do sedadla, máte pocit, že na vás působí síla jako při zrychlení.

Pro lepší simulaci byste neměli vidět prostor kolem simulátoru. Tmavá místnost nebo alespoň jednobarevné závěsy mohou hodně pomoci. Přilba omezuje scénu na obrazovku a její hmotnost podporuje vnímání akcelerace. Přilba není z hlediska bezpečnosti nezbytná a jízda i bez ní je bezpečná, pokud je simulátor provozován dle návodu.


Přijďte si vyzkoušet náš závodní simulátor!


© 2016 Elsaco s.r.o. (motion-sim.cz), Czech Republic, e-mail: sim@elsaco.cz